Verplichte overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek

Verplichte overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek

Hoewel niet alle hypotheekverstrekkers het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) bij een hypotheek verplicht stellen, zullen zij dit meestal wel doen. Een bank wil immers niet het risico lopen dat de hypotheekschuld bij overlijden van een huiseigenaar niet wordt afgelost.

Berekenen verzekerde bedrag.

Voor een berekening van gelijkblijvende of aflopende dekkingen bij diverse maatschappijen kunt u bij ons terecht.

Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering is verplicht als het hypotheekbedrag hoger is dan een bepaald percentage van de marktwaarde van de woning. Dit percentage is 80 procent in het geval van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Bij hypotheken zonder NHG is het percentage 50 tot 80 procent. Bij de berekening van het minimale verzekerde bedrag van een overlijdensrisicoverzekering, kan men de volgende formule gebruiken:

  • Minimale verzekerde bedrag = Hoogte van de hypotheek – (marktwaarde van de woning x het verplichte percentage boven de marktwaarde)

Wie een hypotheek (met NHG) afsluit van 250.000 euro voor een woning met een marktwaarde van 260.000 euro zal een verzekering van 42.000 euro moeten afsluiten. (250.000 – (260.000 x 0,8)). Als de hypotheekverstrekker een percentage van 60% van de marktwaarde hanteert, is dat 94.000 euro (250.000 – (260.000 x 0,6)).

Nabestaanden verzorgd achterlaten

Ook als een hypotheekverstrekker het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering niet verplicht, dan zullen de meeste mensen voor een overlijdensrisicoverzekering kiezen bij het afsluiten van een hypotheek. Een overlijdensrisicoverzekering voorkomt dat nabestaanden in de financiële problemen raken bij overlijden van de hypotheeknemer. Zij kunnen met de uitkering (een deel van) de hypotheek aflossen, geld opzij zetten op een spaarrekening of zijn gegarandeerd van een aanvulling op het maandelijkse inkomen.

Als een overlijdensrisicoverzekering is verpand aan een hypotheekverstrekker dan kan de uitkering alleen worden gebruikt voor aflossing van de hypotheekschuld. De verzekeraar zal bij overlijden dan rechtstreeks uitkeren aan de hypotheekverstrekker.

Aandachtspunten afsluiten overlijdensrisicoverzekering

Tot slot enkele aandachtspunten bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering in combinatie met een hypotheek:

  1. Een hypotheeknemer is vrij om zelf een verzekeraar te kiezen en is niet verplicht om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten bij de hypotheekverstrekker.
  2. Hoe ouder de verzekerde is, hoe hoger de premie zal zijn. De leeftijdsgrens bij het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering ligt meestal bij 72 jaar.
  3. Als de verzekerde niet rookt en een gezond gewicht heeft, zal de premie lager zijn.
  4. Een ‘en bloc’ clausule geeft de verzekeraar het recht om de voorwaarden tijdens de looptijd aan te passen, bijvoorbeeld de hoogte van de premie. Dit is niet in het voordeel van de verzekeringsnemer.
  5. Door kruislings verzekeren (waarbij partners elkaars premie betalen) kan men voorkomen dat de begunstigde erfbelasting over de uitkering moet betalen.

Meer informatie op: https://www.uitvaartnet.nl/overlijdensrisicoverzekering/hypotheek