Overgangsmaand nieuwe leennormen 2018


och overgangsmaand voor leennormen hypotheken

Hypotheekadviseurs en hun klanten krijgen toch een maand extra voordat ze moeten voldoen aan de nieuwe leennormen van 2018.

De Tweede Kamer stemde dinsdagmiddag in met een motie van VVD-politicus Jan Middendorp die hiertoe opriep.

Toch overgangsmaand voor leennormen hypotheken

In eerste instantie wilden de minister en toezichthouder AFM niet aan een overgangstermijn voor de nieuwe leennormen. Het definitieve aanbod zou als toetsmoment gaan gelden. Een aanbod in 2017 betekende dat de leennormen van 2017 gehanteerd zouden worden, voor een aanbod na 1 januari 2018 zouden de leennormen van dat jaar gelden. Rond de jaarwisseling van 2016/2017 was er wel een overgangsperiode van een maand ingebouwd.

Onzekerheid

VVD-Tweede Kamerlid Jan Middendorp diende daarom een motie in op de begroting van Binnenlandse Zaken. Volgens hem komen huizenkopers in onzekerheid te zitten als hun hypotheekaanvraag over een kalenderjaar heen gaat. Hij verzocht daarom opnieuw één maand respijt te bieden voor hypotheekadviseurs en hun klanten. De Kamer nam de motie aan.

Middendorp roept de regering in de motie ook op in gesprek te gaan met hypotheekadviseurs en -verstrekkers, NVM, Nibud en NHG om tot een werkbare oplossing te komen voor de overgangstermijn van de LTI-leennorm. (Lening norm op basis van inkomen) De minister moet hierover een Kamerbrief sturen voorafgaand aan het wetgevingsoverleg Wonen op 11 december.

Bron assurantie magazine