Hypotheek en een BKR Codering,

Wat is eigenlijk een BKR inschrijving ;

Wanneer u een krediet of lening afsluit meldt een kredietverstrekker dit in het Centraal Krediet Informatiesysteem bij Stichting BKR.
Na de beëindiging van uw krediet blijven uw kredietgegevens nog 5 jaar bewaard en zichtbaar. Dit geldt ook voor eventuele coderingen.
Na deze bewaartermijn worden uw gegevens automatisch verwijderd.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig betaald !

Wanneer u uw betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, dan verandert uw positieve registratie in een negatieve registratie.
Andere kredietverstrekkers kunnen dan zien dat u uw verplichtingen niet bent nagekomen. De eerste indruk resulteert vaak in negatief besluit

om met u een andere lening ( Hypotheek ) aan te gaan.

Bent u weer bij met uw betalingen dan volgt een herstelmelding.  Achterstands- en herstelmeldingen blijven helaas ook 5 jaar zichtbaar.

Wat betekenen de coderingen op mijn overzicht?

Het kan zijn dat er achter een lening of hypotheek een melding of code staat.
De kredietverstrekker of bank waar u de lening heeft, plaatst een codering achter de lening of hypotheek als u een bedrag niet heeft
betaald of als er andere bijzonderheden zijn:
Achterstandsmelding (A-code) ( U krijgt een A-Code wanneer u enkele maanden achter loopt met de terugbetaling van een lening

Herstelmelding (H-code) Deze code geeft aan dat u weer “bij” bent met betalingen. Deze registratie betekend dus dat er geen achterstand meer is
op een lening waar een probleem bij was ontstaan.

Een Code 1, betekend dat er een aflossings- of schuldregeling is getroffen, nadat uw betalingsachterstand is ontstaan.

Een code 2 geeft aan dat de kredietverstrekker het bedrag dat u nog moet betalen (de restantvordering) in één keer opeist.
Dit betekent dat de kredietverstrekker van u verwacht dat u het hele openstaande bedrag in één keer terugbetaalt.
n veel gevallen draagt de kredietverstrekker de vordering over aan een incassobureau.

Een code 3, Een code 3 kan twee betekenissen hebben namelijk afboeking of kwijtschelding.

Een Code 4, De kredietverstrekker heeft geen contact met u kunnen leggen. U was of bent gedurende een langere tijd onbereikbaar (geweest).

Een Code 5, Er is een preventieve betalingsregeling getroffen voor een hypotheek. Deze code is van tijdelijke aard. Als de betaalregeling is afgelopen, wordt deze code weer verwijderd.

Heeft U een Herstelde of A1 of A codering dan zijn er veel geldgevers die U niet eens een rente aanbod doen,
laat staan dat men bereid is om een hypotheekovereenkomst daadwerkelijk met u af te sluiten.

Een bank is vaak niet eens bereid om naar uw argumenten te luisteren waarom die A Codering ooit is ontstaan.

Maar er gloort hoop aan de horizon. Er is inmiddels 1 bank zo ver mij bekend die hier ruimhartiger mee omgaat.
Zit u dus in een lastig pakket, heeft u een Herstelde A1 Codering ( Of zelfs een A2) en liefst ook nog een plausibel verhaal.

En ook een inkomen dat als “vast” betiteld mag worden uit bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of intentie. Of

Neem dan is vrijblijvend contact op.

Wellicht is er meer mogelijk dan u wellicht dacht !!

Uw eigen BKR Dossier inzien !!  KLIK HIER